مجموعه کتاب ستارگان حرم کریمه درباره فرماندهان گرانقدر شاهد استان قم است که در هر شماره به یک شهید بزرگوار پرداخته است شماره یک این مجموعه درباره شهید محمد بنیادی در سال ‎۱۳۳۷ به دنیا امد و در جبهه ها به عنوان فرمانده تیپ حضرت معصومه(سلام الله علیها) خدمت می کرد و سر انجام در سال ‎۱۳۶۲ در منطقه پنجوین و در عملیات والفجر ‎۴ به فیض شهادت رسید. در هر صفحه خاطره ای از یک راوی خاص با ذکر نام وی درج شده است.