نام شهید: واثق

نام خانوادگی: شاكر جويد

کنیه: أبو انس البغدادي

نام مستعار: نزار حسين يوسف

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: