نام شهید: هادي

نام خانوادگی: جمعة محمد ملكشاهي

کنیه: أبو سمية الواسطي

نام مستعار: هادي ملكشاهي جمعة

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: