نام شهید: نجم عبد الله

نام خانوادگی: جبر العگيلي

کنیه: أبو ابتسام العكيلي

نام مستعار: نجم العگيلي عبد الله

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: