نام شهید: ميثم

نام خانوادگی: عبد الخضر خزل پور

کنیه: أبو پيروز

نام مستعار: ميثم خزل پور عبد الخضر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: