نام شهید: مهدی
نام خانوادگی: ذاکری
شماره ملی :۹۸۹۸۱۵۱۹۹۴
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱
محل شهادت:کربلا
درجه / عضویت:
محل خدمت: