نام شهید: منير

نام خانوادگی: سعد مزهر المعموري

کنیه: أبو سراج الانصاري

نام مستعار: منير سعد أشگح المعموري

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: