نام شهید: مكي

نام خانوادگی: خليفة محمد علي العقابي

کنیه: أبو تحسين العقابي

نام مستعار: رضا العقابي محسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: