نام شهید: محيي

نام خانوادگی: عبد الحسين علي المنصوري

کنیه: أبو زكي المنصوري

نام مستعار: حيدر منصوري علي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: