نام شهید: محمود
نام خانوادگی: جمراسی
شماره ملی :۰۳۸۱۸۹۱۱۸۶
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۲/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه