نام شهید: محمد

نام خانوادگی: هندي فيروز

کنیه: أبو إبراهيم الكوفي

نام مستعار: محمد فيروز

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: