نام شهید: محمد كاظم

نام خانوادگی: محمد الموسوي

کنیه: أبو ايمان الموسوي

نام مستعار: السيد محمد الموسوي كاظم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: