نام شهید: محمد

نام خانوادگی: علي جاسم العيداني

کنیه: أبو جاسم البصري

نام مستعار: محمد علي جاسم العيداني

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: