نام شهید: محمد عبد الحسين

نام خانوادگی: عباس بدري

کنیه: أبو أثير رجائي

نام مستعار: محمد بدري عبد الحسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: