نام شهید: محمد

نام خانوادگی: عباس ناصر الخفاجي

کنیه: أبو تقى الخفاجي

نام مستعار: محمد ناصر الخفاجي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: