نام شهید: محمدرضا
نام خانوادگی:رحیمی
شماره ملی :۰۳۸۶۸۰۵۹۸۹
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۰۶/۰۸
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه