نام شهید: محمد جعفر

نام خانوادگی: عبد الحسن علي السرو

کنیه: أبو شهيد البحراني

نام مستعار: محمد جعفر السرور عبد الحسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: