نام شهید: محمدرضا
نام خانوادگی:طاهریان
شماره ملی :۰۰۵۰۵۳۳۳۸۱
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۵/۰۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت:وظیفه
محل خدمت:سپاه