نام شهید:محسن
نام خانوادگی:کلهر
شماره ملی :۰۳۸۰۸۶۱۵۸۵
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۲/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۰
محل شهادت:فکه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش