نام شهید:محسن
نام خانوادگی: غلامی
شماره ملی :۰۳۸۳۰۷۹۵۱۹
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۰/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۴/۱۹
محل شهادت:آبادان
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه