نام شهید: محسن

نام خانوادگی: عمارة صبيح الخرساني

کنیه: أبو جعفر الخرساني

نام مستعار: محمد علي حسيني حسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: