نام شهید: محسن
نام خانوادگی:کلهر
شماره ملی :۰۳۸۰۸۶۱۵۸۵
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۲/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۱۰
محل شهادت: فکه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش