نام شهید:مجید
نام خانوادگی:عباسی
شماره ملی :۰۰۵۶۲۷۲۵۸۸
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۱۱/۱۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۲۹
محل شهادت:فاو
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه