در این صفحه ۱۰ کتاب از فرماندهان شهید استان قم به صورت لینک در اختیار شما قرار می‌گیرد. لطفأ با لمس کردن لینک فایل هر کتاب را دانلود فرمایید.

شهید مهدی زین‌الدین

https://b2n.ir/mehdizenodinn

شهید مجید زین‌الدین

https://b2n.ir/majidzeynodinn

شهید عباس عاصمی

https://b2n.ir/asemii

شهید محسن روحانی

https://b2n.ir/rohani1

شهید مصطفی کلهری

https://b2n.ir/kalhori

شهید محمد بنیادی

https://b2n.ir/bonyadi

شهید علی اصغر امینی بیات

https://b2n.ir/aminibayat

شهید اسماعیل صادقی

https://b2n.ir/sadeghiesmail

شهید محمدجواد دل آذر

https://b2n.ir/javaddelazar

شهید احمد کریمی

https://b2n.ir/ahmadkarimi

سوالات مسابقه کتابخوانی فرماندهان استان قم

https://survey.porsline.ir/s/ptRkzytX