نام شهید:ماشاالله
نام خانوادگی: حاج رضایی جمکرانی
شماره ملی :۰۳۸۲۱۸۵۳۰۷
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۶/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۵/۰۵
محل شهادت: فکه
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت: ارتش