نام شهید: كريم

نام خانوادگی: هبين هادي العنبكي

کنیه: أبو سليم الفراتي

نام مستعار: مهدي الفراتي محمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: