نام شهید: كريم

نام خانوادگی: غياض چوبان سراجي

کنیه: أبو جهاد السراجي

نام مستعار: جهاد سراجي أحمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: