نام شهید: قاسم

نام خانوادگی: لفتة خلف

کنیه: أبو ايوب البغدادي

نام مستعار: قاسم الحريري لفته

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: