نام شهید: فضل الله
نام خانوادگی:دهاقین
شماره ملی :۱۲۲۹۶۵۵۰۴۲
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۹/۲۶
محل شهادت:فاو
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه