نام شهید: غلام علی
نام خانوادگی:سلیمی
شماره ملی :۰۳۸۲۸۰۳۴۸۵
تاریخ تولد:۱۳۳۲/۱۰/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
محل شهادت: جزیره مجنون
درجه / عضویت:روحانی
محل خدمت: دفتر تبلیغات