نام شهید: غلامرضا
نام خانوادگی: زندی منفرد
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۱۰/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۰۳
محل شهادت:کوشک
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش