نام شهید: عماد

نام خانوادگی: أزهر عبد الحسين النجار

کنیه: أبو تراب النجار

نام مستعار: عماد نهاوندي أزهر عبد الحسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: