نام شهید: علی
نام خانوادگی: ابن الدین حمیدی
شماره ملی :۰۳۸۰۹۰۲۹۷۴
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۲/۳۱
محل شهادت: پیرخظران مریوان
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش