نام شهید: عليوي كاظم ناصر

نام خانوادگی: الگصيراوي

کنیه: أبو أحمد الحسيني

نام مستعار: عليوي الحسيني كاظم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: