نام شهید: علوان بدر

نام خانوادگی: عليوي العتابي

کنیه: أبو سجاد العتابي

نام مستعار: علوان العتابي بدر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: