نام شهید: عصام

نام خانوادگی: خضر إبراهيم آل يحيى

کنیه: أبو حيدر الموسوي

نام مستعار: عصام إبراهيم أبو حيدر الموسوي خضير

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: