نام شهید: عدنان

نام خانوادگی: عاشور نصر الله فيلي

کنیه: أبو سرمد الفيلي

نام مستعار: عدنان فيلي عاشور

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: