نام شهید: عدنان

نام خانوادگی: شمران سركال الحچامي

کنیه: أبوذر الناصري

نام مستعار: أبوذر ناصري شعبان

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: