نام شهید: عبد المهدي

نام خانوادگی: خضير عباس العيساوي

کنیه: أبو صالح العيساوي

نام مستعار: عبد المهدي عباس خضير

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: