نام شهید: عبد الكريم

نام خانوادگی: تمكين خطار الظالمي

کنیه: أبو سلام الظالمي

نام مستعار: سلام الظالمي عبد الكريم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: