نام شهید: عبد القادر

نام خانوادگی: صفر لطيف

کنیه: أبو اياد الواسطي

نام مستعار: عبد القادر أبو أياد الواسطي صفر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: