نام شهید: عبد السلام

نام خانوادگی: بنيان محمد

کنیه: أبو جعفر الكعبي

نام مستعار: علي فاطمي عمار

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: