نام شهید: عبد الستار

نام خانوادگی: أحمد العبيدي

کنیه: أبو صالح العبيدي

نام مستعار: عبد الستار عبيدي أبو صالح

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: