نام شهید: عبد الزهرة

نام خانوادگی: رحيم برجلي الربيعي

کنیه: أبو سرمد العماري

نام مستعار: عبد الزهرة الربيعي رحيم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: