نام شهید: عبد الحسين

نام خانوادگی: شمه حمد الله الجادري

کنیه: أبو سعيد الواسطي

نام مستعار: عبد الحسين الجادري شمه

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: