نام شهید: عباس

نام خانوادگی: عداي ناصر ساعدي

کنیه: أبو سمية الساعدي

نام مستعار: عباس الساعدي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: