نام شهید: عباس

نام خانوادگی: عبد شكر علياوي

کنیه: أبو جعفر الكاظمي

نام مستعار: جعفر الكاظمي صادق

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: