نام شهید: عباس
نام خانوادگی:زرگری
شماره ملی :۰۳۸۳۵۷۳۴۵۹
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۱/۰۶
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه