نام شهید: عباس
نام خانوادگی: حکیمی
شماره ملی :۰۳۸۲۳۹۵۵۷۳
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۲/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۱۰
محل شهادت: مهران
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه