نام شهید: عاصم جمعة

نام خانوادگی: هاشم غرباوي

کنیه: أبو بلال الغرباوي

نام مستعار: عاصم الغرباوي جمعه

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: